מניעת הטרדה מאיימת

נושא אלימות במשפחה מהווה אחד הנושאים הרגישים ביותר.
האתר מעניק מידע מפורט על אלימות במשפחה.
האתר כולל, בין היתר, את התנאים לקבלת צו הגנה ולמניעת הטרדה מאיימת.
האם פונים לבית משפט או למשטרה? צו הגנה או צו הרחקה?
האתר מפרט את כל הדרכים לפעולות במצבים של אלימות במשפחה.