פשיטת רגל בגירושין

לעיתים, הברחת נכסים היא פעולה המתבצעת בהליכי גירושין. פשיטת רגל בגירושין גולמת בתוכה גורמים רבים כגון – חייב, נושים, כונס נכסים רשמי, וכמובן את בני הזוג.
הכללים של פשיטת רגל קובעים: הוראות ברורות אשר תכליתם למנוע הברחת נכסים.
סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"ם 1980 (להלן: "הפקודה"): קובע שהעברת רכוש ע"י חייב תיחשב "כהעברה בטלה".
פשיטת רגל בגירושין. הבקשה לפשיטת רגל: את הבקשה לפשיטת רגל יכולים להגיש נושה של החייב או שהחייב בעצמו.
ס' 5 לפקודה, קובע את המעשים של פשיטת רגל, על בסיסם ניתן לנקוט בהליכים נגד חייב.
בין היתר, מטרה חשובה של פשיטת רגל היא לכנס את כל נכסי החייב ולחלקם בין הנושים, כתוצאה ממימוש הנכסים.
בית המשפט מוסמך, לאחר עיון בבקשת פשיטת הרגל, לתת צו לכינוס נכסי חייב.
משמעותו של הצו היא, העברת כל נכסי החייב לפיקוחו של הכונס הרשמי עד לכשיתברר אם החייב: מגיע לפשרה או הסדר עם הנושים או שהוא יוכרז כפושט רגל.
במידה ובית המשפט החליט ליתן צו כינוס, הוא קובע מועד לדיון בבקשה, תוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס.
מומלץ לא לפעול במישור זה ללא היוועצות מוקדמת עם מומחה בתחום. העברות נכסים/כספים, ניסיונות הברחה או "מענקים" למיניהם, וניסיונות לעשות שינויים במבנה העסק, עלולים להתפרש באור שלילי ולהשפיע על המערכת המורכבת של גירושין, נושים והכונס הרשמי.