נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים
על פי המצב דהיום, אי אפשר להינשא במדינת ישראל בנישואין אזרחיים.
צדדים המעוניינים להינשא שלא כדת משה וישראל, נוהגים לעשות זאת בחו"ל, לדוגמא: נישואי קפריסין. מדינת ישראל תכיר בזוגות כנשואים, אם הטקס של הנישואין האזרחיים התקיים לאור חוקי המדינה שבה נערך הטקס. על הזוגות להציג בפני משרד הפנים, את התעודה הרשמית מהמדינה שבה נערכו הנישואין.
את תעודת הנישואין הרשמית, עם האישור המתאים מהמדינה הזרה שבה בוצע הטקס, שמאשר את חוקיות התעודה ("אפוסטיל"), צריך להגיש בצירוף הבקשה המתאימה ולהירשם כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל.
עולה השאלה היכן ייערכו הגירושין?
זוגות יהודים שנישאו בחו"ל, והחליטו להתגרש, יעשו זאת בבית דין רבני, למרות שנישאו בנישואין אזרחיים מחוץ לארץ. עפ"י חוק השיפוט לענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) תשכ"ט – 1969, במצב בו, זוג, שאינם מאותה דת, והחליטו להתגרש, יש להגיש בקשה ספציפית מיוחדת של "התרת נישואין" לבית משפט עליון.
החשיבות "בנישואי קפריסין" נובעת, בין היתר, מהרצון של זוגות שלא להכפיף עצמם להלכה. לכן, יש שוני בחובות החלות על זוגות שנישאו "בנישואי קפריסין", לזוגות שנישאו כדת משה וישראל. לדוגמא: עפ"י ההלכה, חובה מוטלת על הבעל לזון את אשתו כל עוד הם נשואים, בהתאם ליכולת הכלכלית שלו ובהתחשב ברמת חיים לה הורגלה אישתו. כן, לאישה יש חובות שהיא חייבת לקיים כלפי הבעל.
בעבר, נהוג היה כי בנישואין אזרחיים לא היתה לאישה זכות אוטומטית למזונותיה מבעלה. פסיקה חדשה קובעת, כי גם על נישואין אזרחיים יחולו הדינים של חוק החוזים. לכן כיום, ניתן לחייב בעל, הגם שאינו נשוי כדת משה וישראל, במזונותיה של אישתו.
כחלק מהליך גירושין, בוחן בית דין רבני את העילות לפיהם רוצים הזוגות להתגרש. הדבר לא כך במסגרת נישואין אזרחיים. בי"ד אינו בוחן בקפדנות רבה את הסיבות/עילות, אלא בוחן האם קיים סיכוי לשלום בית. המשמעות של התרת הנישואין האזרחיים בידי בי"ד הרבני, היא "גירושין" על כל מה שמשתמע, ללא השימוש בגט פיטורין.
למרות האמור לעיל, יש זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים כתוצאה מאילוץ, כגון: פסולי חיתון או כהן וגרושה או כהן וגיורת. הנישואים של זוגות אלו, ייחשבו "כנישואין לחומרא", קרי חרף העובדה שהם נישאו בנישואין אזרחיים, ההנחה תהיה שהצדדים ראו עצמם נשואים עפ"י ההלכה, אולם בנסיבות הרלוונטיות,נמנע מהם הדבר. במקרה זה, יש צורך ב"גט לחומרא". כאשר אין אפשרות לסידור גט, בגלל סרבנות ללא הסבר מניח את הדעת או היעלמות לא ברורה של אחד הצדדים, ביה"ד ישקול התרת נישואין ללא גט, וזאת לאחר בדיקה קפדנית של דרך הנישואין האזרחיים.