תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים – על פי המצב דהיום, אי אפשר להינשא במדינת ישראל בנישואין אזרחיים. צדדים המעוניינים להינשא שלא כדת משה וישראל, נוהגים לעשות זאת בחו"ל, לדוגמא: נישואי קפריסין. מדינת ישראל תכיר בזוגות כנשואים, אם הטקס של הנישואין האזרחיים התקיים לאור חוקי המדינה שבה נערך הטקס.

על הזוגות להציג בפני משרד הפנים, את התעודה הרשמית מהמדינה שבה נערכו הנישואין. את תעודת הנישואין הרשמית, עם האישור המתאים מהמדינה הזרה שבה בוצע הטקס, שמאשר את חוקיות התעודה ("אפוסטיל"), צריך להגיש בצירוף הבקשה המתאימה ולהירשם כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל.

 

עולה השאלה היכן ייערכו הגירושין?

זוגות יהודים שנישאו בחו"ל, והחליטו להתגרש, יעשו זאת בבית דין רבני, למרות שנישאו בנישואין אזרחיים מחוץ לארץ. עפ"י חוק השיפוט לענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) תשכ"ט – 1969, במצב בו, זוג, שאינם מאותה דת, והחליטו להתגרש, יש להגיש בקשה ספציפית מיוחדת של "התרת נישואין" לבית משפט עליון.

החשיבות "בנישואי קפריסין" נובעת, בין היתר, מהרצון של זוגות שלא להכפיף עצמם להלכה. לכן, יש שוני בחובות החלות על זוגות שנישאו "בנישואי קפריסין", לזוגות שנישאו כדת משה וישראל. לדוגמא: עפ"י ההלכה, חובה מוטלת על הבעל לזון את אשתו כל עוד הם נשואים, בהתאם ליכולת הכלכלית שלו ובהתחשב ברמת חיים לה הורגלה אישתו.

כן, לאישה יש חובות שהיא חייבת לקיים כלפי הבעל. בעבר, נהוג היה כי בנישואין אזרחיים לא הייתה לאישה זכות אוטומטית למזונותיה מבעלה. פסיקה חדשה קובעת, כי גם על נישואין אזרחיים יחולו הדינים של חוק החוזים. לכן כיום, ניתן לחייב בעל, הגם שאינו נשוי כדת משה וישראל, במזונותיה של אישתו. כחלק מהליך גירושין, בוחן בית דין רבני את העילות לפיהם רוצים הזוגות להתגרש.

הדבר לא כך במסגרת נישואין אזרחיים

בי"ד אינו בוחן בקפדנות רבה את הסיבות/עילות, אלא בוחן האם קיים סיכוי לשלום בית. המשמעות של התרת הנישואין האזרחיים בידי בי"ד הרבני, היא "גירושין" על כל מה שמשתמע, ללא השימוש בגט פיטורין. למרות האמור לעיל, יש זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים כתוצאה מאילוץ, כגון: פסולי חיתון או כהן וגרושה או כהן וגיורת.

הנישואים של זוגות אלו, ייחשבו "כנישואין לחומרא", קרי חרף העובדה שהם נישאו בנישואין אזרחיים, ההנחה תהיה שהצדדים ראו עצמם נשואים עפ"י ההלכה, אולם בנסיבות הרלוונטיות, נמנע מהם הדבר.

במקרה זה, יש צורך ב"גט לחומרא". כאשר אין אפשרות לסידור גט, בגלל סרבנות ללא הסבר מניח את הדעת או היעלמות לא ברורה של אחד הצדדים, ביה"ד ישקול התרת נישואין ללא גט, וזאת לאחר בדיקה קפדנית של דרך הנישואין האזרחיים.

 

כל הדרכים מובילות לרבנות – האמנם?

נישואין בחו"ל יכולים להיראות כאופציה אטרקטיבית, עבור זוגות שאינם יכולים או מעוניינים להינשא בגבולות ישראל מסיבות שונות, לרבות היותם זוגות בני דתות שונות, זוגות חד-מיניים, או זוגות שפשוט לא מעוניינים לדבוק בחוקי הדת. עם זאת, במידה ויחליטו בני הזוג להתגרש, הם יידרשו לעשות זאת על פי הדין הדתי האישי החל עליהם (יהדות, נצרות, איסלאם וכיוצא באלו) ובבית הדין הדתי הרלוונטי, גם אם נישאו במדינה אחרת בנישואין אזרחיים. במקרה של גירושין בין בני זוג יהודים בישראל, פירושו שההליך יתבצע בבית הדין הרבני – גם אם הזוג התחתן מחוץ לגבולות הארץ. הדבר עשוי להיראות מנוגד לאינטואיציה, עבור זוגות שביקשו בתחילה להימנע מהחוק הדתי, באמצעות נישואים בחו"ל, אך נכון להיום – אלו הם פני הדברים.

 

האם אותו הדין חל גם על זוגות שהיו מנועים מלהינשא בישראל?

זוגות מעורבים (מדתות שונות) שלא יכלו מלכתחילה להינשא כחוק בישראל ובהמשך מבקשים להתגרש לאחר שנישאו בחו"ל, אינם מחויבים לחוקים אישיים דתיים. הם יכולים להגיש תביעה לפירוק נישואין לבית המשפט לענייני משפחה, המכונה "תביעה להתרת הנישואין". בהליך משפטי זה, על בית המשפט להתייעץ עם נשיא בית הדין הדתי של כל עדה רלוונטית, כדי לאשר כי בני הזוג אינם נשואים על פי אחת מהדתות אליהן הם משתייכים. לאחר קבלת אישור זה, בית המשפט לענייני משפחה יכול לתת אישור להתיר את הנישואין של בני הזוג.

 

מה חשיבותם של הסכמי חיים משותפים לזוגות שנישאו בנישואין אזרחיים?

כדי לעקוף חוקים ותקנות דתיים, חלק מהזוגות בוחרים לחיות יחד כידועים בציבור ולמסד את מערכת היחסים שלהם עם הסכם חיים משותפים. הסכם זה מכסה היבטים שונים של חייהם ביחד, לרבות כבוד הדדי, אחריות הורית (אם יש להם ילדים) והנחיות לתרחיש של פרידה.

זוגות רבים משתמשים בהסכמי חיים משותפים כדי לקבוע הסדרי מזונות ומשמורת במהלך הפרידה. להסכמי חיים משותפים משקל משפטי משמעותי והם מאושרים לרוב על ידי בית המשפט לענייני משפחה. מומלץ להתייעץ עם עו"ד דיני משפחה מנוסה בעריכת הסכמים אם אתם שוקלים לעשות זאת.

 

מה בין ברית הזוגיות לנישואים אזרחיים?

בשנת 2010 חוקקה ישראל חוק הקרוי "חוק ברית הזוגיות לחסרי דת", שהכניס לראשונה בארץ את האפשרות לנישואים אזרחיים. עם זאת, לחוק זה יש מגבלות – הוא חל אך ורק על אנשים שאינם דתיים, כלומר אזרחים ישראלים שאינם משתייכים לדתות מוכרות בישראל.

במסגרת החקיקה, הוקם מרשם לזוגות החותמים על ברית הזוגיות בארץ, האחראי לרישום ופירוק שותפויות זוגיות אזרחיות, לפי חוק זה.

כדי להירשם כזוג לפי חוק זה, על שני בני הזוג להיות חסרי דת, בני 18 ומעלה ולא נשואים על פי דת אחרת. להסדרת הנושא, נוסד גוף בשם "רשם ברית הזוגיות", שרושם את השותפות, תוך מתן זמן להתנגדויות. במקרה של פרידה, הזוגות יכולים לבקש הסרה מהמרשם, עם או בלי הסכמה הדדית.

 

לסיכום

במאמר זה סקרנו את הנושא של נישואין אזרחיים במדינת ישראל. חשוב להדגיש כי כיום אין דרך חוקית וישירה לנישואים אזרחיים בגבולות ישראל אלא מספר אפשרויות עקיפות, שהוזכרו לעיל. מדובר בנישואין בחו"ל ורישום במשרד הפנים, קיום יחסי ידועים בציבור ועיגון הזכויות בהסכם חיים משותפים או רישום ברשם השותפויות האזרחיות לפי חוק ברית הזוגיות תש"ע-2010.

להכוונה מותאמת אישית בתחום מורכב זה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה.

שאלות ותשובות בנושא נישואין אזרחיים

במדינת ישראל לא קיימת אפשרות ישירה לנישואין אזרחיים. אולם בשנת 2010 הציגה ישראל את חוק ברית הזוגיות, המאפשר לזוגות חסרי דת בארץ שגילם מעל 18 ואינם נשואים על פי דת אחרת, להירשם כמי שבאו בברית הזוגיות דרך רשם שותפויות אזרחיות. 

בעבר, מדינות מסוימות כמו פרגוואי ואל סלוודור, אפשרו נישואין אזרחיים באמצעות מיופי כוח, שבהם זוגות לא היו צריכים להיות נוכחים בגופם במעמד, אך נוהג זה השתנה וכיום, רוב המדינות דורשות שלפחות אחד מבני הזוג יהיה נוכח פיזית לצורך תיקוף הנישואין.

אם זוג יכול היה להתחתן כחוק בישראל אך בחר להינשא בחו"ל ומאוחר יותר מבקש להתגרש בארץ, בני הזוג כפופים לחוקים האישיים הדתיים בישראל. המשמעות היא שעליהם לעבור הליכי גירושין בבית הדין הדתי הרלוונטי לדתם (ובמקרה של זוגות יהודים – ברבנות), גם אם נישאו בתחילה בחו"ל כדי להימנע מהחלת הדין הדתי על יחסיהם הזוגיים.

זוגות בישראל בוחרים לעיתים שלא להינשא אלא להישאר במעמד של ידועים בציבור ולערוך הסכמי חיים משותפים. הסכמים אלו, המוכרים על ידי בית המשפט לענייני משפחה, מאפשרים להם להסדיר היבטים שונים בחייהם הזוגיים והמשפחתיים, כגון מזונות ילדים, משמורת וחלוקת רכוש בתרחיש של פרידה, מבלי להיות כפופים לחוקי הדת.

 

נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים

עוד באותו נושא:

חוק התרת נישואין

חוק התרת נישואין הינו חוק ייחודי בישראל, המאפשר לזוגות מעורבים או חסרי דת להתגרש בהליך אזרחי בבית המשפט לענייני משפחה. החוק נועד לתת מענה לזוגות

קרא עוד...
התרת נישואין

מהי התרת נישואין כאשר בני זוג מעוניינים לסיים את מערכת הנישואין שביניהם הם צריכים לבצע גירושין. אם כך עולה השאלה – מהי התרת נישואין? המדובר

קרא עוד...
גירושין אזרחיים

גירושין אזרחיים נישואין אזרחיים הפכו לעניין נפוץ בשנים האחרונות. נישואין אזרחיים אינם מבוצעים במדינת ישראל. ניתן להתחתן אזרחית לדוגמא: בקפריסין, בצ'כיה ובמדינות רבות נוספות. יש

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>