תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

כתב הגנה בתביעת משמורת 

חשוב לדעת, שתביעות בענייני קטינים יכולות להתחלק למספר מישורים וביניהם, תביעה להחזקת קטין, תביעה למשמורת קטין ותביעה לאחריות הורית משותפת. 

הגשת תביעת משמורת ילדים על ידי אחד מההורים בהליך הגירושין, היא אחת ההחלטות הקשות והמורכבות ביותר בחיי המשפחה. כשצד אחד מגיש תביעה שכזו, לבן הזוג השני הזכות להגיש כתב הגנה ולנמק מדוע יש לדחות את התביעה ולהותיר את המשמורת בידיו. הגשת כתב הגנה בתביעת משמורת, שיהיה יעיל ומנומק, היא אתגר לא פשוט. על כן, רצוי מאוד להיעזר בליווי משפטי בתהליך עריכתו על מנת להשיג את התוצאות הרצויות.

המונח משמורת הלכה למעשה חוף מהעולם והשיח עובר ממונח למונחים של חלוקת הסדרי שהות ולאחריות הורית. בכל מקרה, בשל כך שרבים עדיין נוקטים במונח "משמורת", הרי שנתייחס להלן גם למונח זה וגם למונחים הנוספים. 

 

כתב הגנה בתביעה להחזקת קטין

חלק מהמונחים שמשתמשים בהם צדדים הם "החזקת קטין" ויש הנוקטים במונחים "משמורת" כאשר חשוב לשים לב לשינויים שחלו בהתפתחויות של החקיקה והפסיקה עם השנים בגדר המונחים עצמם. בכל מקרה – חשוב לדעת שאם צד קיבל תביעה בתביעה להחזקת קטין או בתביעה להחזקת קטינים, הרי שעליו להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים. 

 

כתב הגנה בתביעה לאחריות הורית משותפת

יש שינוי חקיקתי בעולם של דיני המשפחה. שינוי זה עבר והתפתח לאורך השנים. יש לציין את תקנות בימ"ש לענייני משפחה (סדרי דין) אשר כניסתן לתוקף בשנת 2021 – כוללות גם התייחסות לענייני קטינים. כך למשל, אם בעבר המונח "משמורת ילדים" היה נפוץ ותביעת משמורת קטינים היתה מוגשת לבתי המשפט כדבר שבשגרה, הרי שעל פי תקנה 15 (א) (3) לאותן תקנות בימ"ש לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ”א 2020 מגדירה את הסעדים של תביעות שונות – ובענייני קטינים קובעת אותה תקנה, שמדובר בתביעה בענייני קטינים – לרבות בעניין של חלוקת זמי שהות, ענייני חינוך, כל העניינים של הבטחת קשר בין הורה לקטין וכל תביעה אחרת בין ההורים לבין הילדים על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

כתב הגנה בתביעה לחלוקת זמני שהות

חלק גדול מהתביעות בענייני קטינים המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה הן – תביעה לחלוקת זמני שהות או תביעה להסדרי שהות. חשוב לדעת שבעבר היו משתמשים במונח הסדרי ראייה ואיל וכיום משתמשים במונח  – הסדרי שהות או זמני שהות. גם בתביעות מסוג זה, על הצד שכנגד להגיש כתב הגנה בתביעה לחלוקת זמני שהות בתוך 30 ימים.

 

על משמעותו רבת המשקל של כתב הגנה בתביעת משמורת

בעת שבני זוג נשואים מחליטים לסיים את נישואיהם, עליהם להסדיר מגוון רחב של סוגיות, ובכלל זה את חלוקת הנכסים המשותפים שלהם. במקרים רבים, נושא המשמורת על הילדים המשותפים הוא הנושא הרגיש והשנוי במחלוקת ביותר בין בני הזוג הנפרדים. השאלה לאיזה הורה תימסר המשמורת על הילדים מהווה לעיתים קרובות את ליבת המחלוקת ביניהם בהליך הגירושין.

על פי הוראות הדין, עדיין קיימת חזקת הגיל הרך. קרי – ילדים עד גיל 6 יהיו בחזקת האם. יחד עם זאת, יש רבים הטוענים לכך שזו הוראה צריכה לעבור מן העולם. יש דעות רבות ופסיקה מגוונת בנושא. חשוב להיוועץ עם עורך דין לצורך הבנת השפעת החזקה והנוהג עם האם.

כל צד יכול לטעון טענות רבות ומגוונות בענייני משמורת/החזקת קטינים, כך לדוגמא, טענות בדבר מצב נפשי, בריאותי, מסוגלות הורית, חוסר יכולת של מי מההורים לגידול הילדים, הורה מנכר, מקרים של הסתה של קטינים וכל אלו יכולים להשפיע על הסוגייה המדוברת.

 

תביעת משמורת

תביעת משמורת יכולה להיות מוגשת לאחת משתי ערכאות משפטיות בישראל המוסמכות לפסוק בנושא זה:

 • בית הדין הרבני, המתבסס בפסיקותיו גם על דיני ההלכה היהודית. משמורת הוא עניין כרוך מעצם טבעו בתביעת גירושין.
 • בית המשפט לענייני משפחה.

 

תביעת המשמורת מוגשת במסגרת הליכי הגירושין בין בני הזוג, בדומה ליתר התביעות הנלוות להליך, כגון חלוקת רכוש, אלא שההבדל הוא שעניין משמורת כרוך מעצם טיבו וטבעו.

 

מי מגיש כתב הגנה בתביעת משמורת בגירושין?

כל צד יכול להגיש תביעת משמורת בגירושין, כל צד יכול להגיש תביעת אחריות הורית בגירושין וכל צד יכול להגיש תביעה לחלוקת זמני שהות בגירושין. מכאן שהתשובה ברורה גם לגבי כתב ההגנה. צד שקיבל כתב תביעה, מחוייב הגשת כתב הגנה בתביעת משמורת בגירושין או בכל נושא אחר הקשור לקטינים.

תביעת המשמורת יכולה להיות מוגשת לצורך הדוגמא על ידי האם או על ידי האב לאחת משתי הערכאות המשפטיות המוסמכות לכך – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

בהגשת תביעת המשמורת, נדרש הצג שמגיש אותה, לפרט את הטעמים שלדעתו מונעים מהצד האחר את היכולת לשמש כמשמורן על הילדים.

על הצד המגיש את התביעה לצרף לכתב התביעה מסמכים רלוונטיים התומכים בטענותיו נגד יכולת הצד האחר לשמש כמשמורן, והכל בכדי להוכיח את טענותיו.

לאחר הגשת תביעת המשמורת, על הצד האחר להגיש כתב הגנה מפרט מדוע יש לדחות את התביעה כאשר גם כתב הגנה בתביעה להסדרי שהות או כתב הגנה בתביעה למשמורת או כתב הגנה בתביעה לחזקת קטינים – צריכים להיות נתמכים בהוכחות וראיות, ככל שניתן.

בכתב ההגנה יפרט הצד הנתבע את הנימוקים והראיות לכך שיש לדחות את התביעה, ומדוע אין לקבל את טענות הצד התובע.

 

אילו טענות יש להציג במסגרת כתב ההגנה בתביעת המשמורת?

יש טענות רבות שניתן להעלות בתביעות מסוג זה והכל קשור לנסיבותיו הספציפיות של העניין.

להלן מספר דוגמאות לנושאים שניתן לטעון בכתב הגנה למשמורת בגירושין:

 • עניינים נפשיים של מי מההורים
 • עניינים בריאותיים של מי מההורים
 • עניינים כלכליים – בנסיבות מתאימות
 • סוגיות הקשורות לטיפול וגידול הקטינים
 • סוגיות הקשורות לאחריות ההורית ותפקוד בפועל
 • מסוגלות הורית/חוסר מסוגלות הורית
 • צרכים מיוחדים של הקטינים והדרך לטפל בהם
 • נסיבות ספציפיות לכל עניין

 

דגשים חיוניים להגשת כתב הגנה בתביעת משמורת ילדים

יש מקרים, בהם אחד מבני הזוג פועל שלא בתום לב ומגיש תביעת משמורת לא בהכרח מתוך דאגה כנה לטובת הילדים, אלא ככלי לחץ והשפעה במאבק מול בן הזוג בהליך הגירושין.

במצבים שבהם בן הזוג השני חושד שכך הדבר, מומלץ בכתב ההגנה לציין זאת ולצרף ראיות התומכות בטענה זו. הדבר עשוי לחזק את עמדתו שיש לדחות את התביעה ולהותיר את המשמורת בידיו.

אם בית המשפט ישתכנע שתביעת המשמורת הוגשה ממניעים שאינם ענייניים ולגיטימיים, אלא כאמצעי לחץ ומשחק כוחות בין בני הזוג, הרי שהדבר עלול לשמש עילה ממשית לדחיית התביעה.

במקרה שצד יצליח להוכיח בכתב ההגנה שהתביעה הוגשה שלא מתוך דאגה אמיתית לטובת הילדים, הדבר יקבל ביטוי בפסק הדין ובהוצאות הולמות.

 

מה חלון הזמנים להגשת כתב הגנה בתביעת משמורת ילדים?

כתב הגנה לתביעת משמורת ניתן להגיש תוך 30 יום ממועד הגשת התביעה, ישירות לבית המשפט שאליו הוגשה התביעה.

במקרים חריגים, ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש הארכת מועד להגשת כתב ההגנה, כל עוד ישנן סיבות ממשיות לכך.

יחד עם זאת, אם לא הוגש כתב הגנה בתביעת משמורת במועד וללא הצדקה סבירה, בית המשפט עלול בנסיבות מתאימות ליתן פסק דין בהיעדר הגנה.

 

על פי אילו שיקולים בית המשפט יכריע בנושא המשמורת על הילדים?

בקביעת הסדרי המשמורת, בית המשפט מחויב להתחשב ככל האפשר בעמדתם ורצונם של הילדים עצמם והכל על פי גילם ונסיבות העניין. ילדים מגיל מסוים יכולים להביע דעתם ישירות בפני בית המשפט ללא נוכחות ההורים. בית המשפט ישקול לחיוב לשמוע את עמדת הילד, אלא אם הוא סבור שהדבר יגרום נזק ממשי לילד. ככל שהילד מבוגר יותר, משקל דעתו בקבלת ההחלטה גדל. בנוסף, לכל אחד מהצדדים הזכות לדרוש קיום הדיון בדלתיים סגורות.

 

איך עורכים בצורה נכונה כתב הגנה בתביעת משמורת ילדים?

חשוב לזכור שהתמודדות עם תביעת משמורת ילדים היא לרוב אתגר לא פשוט, ודורשת בקיאות רבה בתחום. לכן, מומלץ מאוד לנהל את התהליך בליווי צמוד של עורך דין לענייני משפחה, ובעל ניסיון עשיר בהתמודדות עם תביעות מסוג זה. הייעוץ המקצועי של עו"ד דיני משפחה מנוסה, יכול לסייע רבות בהכנת כתב הגנה יסודי ובהוכחת הטענות בבית המשפט.

 

מדוע לא מומלץ לוותר על סיוע משפטי מקצועי בניסוח כתב הגנה בתביעת משמורת ?

ישנן מספר סיבות מרכזיות לכך שאין לוותר על סיוע משפטי מקצועי בניסוח כתב הגנה לתביעת משמורת:

 1. תביעת משמורת היא הליך משפטי מורכב שיש לו השלכות מרחיקות לכת על חיי הילדים ובני הזוג. חשוב להיעזר בעורך דין גירושין מנוסה שיודע כיצד לנסח כתב הגנה אפקטיבי.
 2. עורך הדין בקיא בפסיקות ובחוקים הרלוונטיים בתחום המשמורת והמשפחה, ויודע מהם הטיעונים המשפטיים התקפים שכדאי להעלות.
 3. עורך הדין יכול לסייע במרכוז לעניין ראיות תומכות, ניהול משפט לעדות ובניהול משא ומתן מול הצד שכנגד.
 4. ניסוח משפטי מקצועי של כתב ההגנה חיוני כדי לשכנע את בית המשפט ולהגן על האינטרסים של ההורה ושל הילדים.

 

כתב הגנה בתביעת משמורת  – סיכום

התמודדות עם תביעת משמורת ילדים מצד בן הזוג, היא אחת החוויות הקשות ורבות ההשלכות עבור הורים המצויים בהליכי גירושין. אולם חשוב לדעת שיש אפשרות להתגונן באמצעות הגשת כתב הגנה מנומק היטב, תוך צירוף מסמכים תומכים והוכחה שהטענות בתביעה אינן מבוססות. לצורך זה, מומלץ מאוד להיעזר בליווי צמוד של עורך דין דיני משפחה מקצועי שידאג לניסוח נכון של כתב ההגנה ולייצוג יעיל בבית המשפט לטובת שמירה על טובת הילדים. חשוב לזכור – כי הכרעה בתביעה זו בענייני קטינים יכולה להיות בעלת השפעה גם על כל יתר התביעות שבין הצדדים משום שלעיתים יש נושאים שחשובים יותר לאחר הצדדים ולאחר פחות.

 

שאלות ותשובות בנושא כתב הגנה בתביעת משמורת

כן, חשוב מאוד לצרף לכתב ההגנה מסמכים רלוונטיים כגון אישורים רפואיים, פסיכולוגיים, אשר יכולים לחזק את הטיעונים בדבר יכולת ההורה לשמש כמשמורן הילדים. מסמכים אלה יסייעו להוכיח שאין בסיס לטענות שהועלו בכתב התביעה.

במידה וכתב ההגנה לא מוגש בזמן וללא הצדקה מספקת לדחייה, בית המשפט עלול ליתן פסק דין בהיעדר הגנה. 

כן, ניתן לבקש מבית המשפט דחייה מנומקת במועד ההגשה, כל עוד קיימות סיבות מוצדקות לכך, שיש בהן כדי להסביר מדוע לא ניתן היה לעמוד בלוח הזמנים.

אם יוכח כי התביעה הוגשה כאמצעי לחץ במאבק הגירושין ולא לטובת שיקולי רווחת הילדים, הדבר יכול לשמש כעילה ממשית לדחיית התביעה בידי בית המשפט. שימוש לרעה בהליך משפטי רגיש עבור קטינים עלול לפגוע מאוד בסיכויי הצלחתה.

 

כתב הגנה בתביעת משמורת

כתב הגנה בתביעת משמורת

עוד באותו נושא:

עשה ואל תעשה

אל תעשה! אל לכם לשכוח שאתם הורים – אתם המשענת של הקטינים ולא הם המשענת שלכם. אל תנסו להשחיר את פני הצד השני בפני הילדים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>