יתרונות הסכם ממון

  • חתימה על הסכם ממון מבטיחה לצד בעל הרכוש הרב יותר, שבן/ת זוגו אינה נישאת בגלל כסף.
  • הסכם הממון מונע חשש וערפל בנישואין.
  • הסכם ממון טוב מגדיר חלוקת רכוש הוגנת לגבי נישואין שמתמשכים זמן רב, וגם פה נמנע החשש וחוסר הוודאות.
  • הסכם הממון הוא למעשה 'תעודת ביטוח' לצד שהביא רכוש משמעותי יותר לחיים המשותפים. (יש מדינות, לדוג' צרפת, שבהן חלק בלתי נפרד מההכנה לחתונה הוא עריכת הסכם ממון).
  • הסכם טוב הוא זה שצופה פני עתיד. הסכם שלא ניתן לטעון כנגד סעיפיו או לפתוח אותו לפרשנות. חשוב לזכור כי הסכם ממון טוב – הוא הסכם שלא מוציא צד מסוים מקופח ממערכת היחסים.
  • הסכם הממון מאושר לאחר נישואין בערכאות משפטיות. אופן אישור ההסכם מונע לחצים פסולים, לחץ או כפייה.
  • לרוב הרכוש נצבר במהלך הנישואין הראשוניים, ויש חשיבות רבה יותר לעריכת הסכם ממון לקראת נישואין שניים. הסכם טוב ימנע וויכוחים וחששות של הילדים (מטעמי ירושה) עם בן הזוג החדש. במקרה זה ראוי לערוך הסכם ממון (ובמקביל גם צוואה), וכך יישמרו זכויות הילדים. הסכם מסוג זה אף ישפר את יחסם של הילדים לבן הזוג החדש.
  • בהיעדר הסכם ממון, במצב של נישואין שניים, ובמקרה של מות בן הזוג, יירש בן הזוג החדש חלק מהרכוש שנצבר. עניין זה מגביר את חשיבות עריכת הסכם הממון.