יתרונות בגישור

1. יתרונות בגישור – סודיות – פרטיות: כל המתרחש בהליך של גישור מכיל חובת סודיות מלאה שמאפשרת שמירה על הפרטיות.
2. ערוץ של הידברות: הליך של גירושין מטבעו הוא טעון ומורכב. הליך של גישור מאפשר לצדדים הליך של הידברות.
3. ההליך וולונטרי: הוא מאפשר לכל צד להפסיק את ההליך בזמן שיחליט כרצונו.
4. יחסים שהם תקינים: ההליך מאפשר שיח בדרכי נועם, ושמירה על יחסים טובים בהווה ובעתיד גם לזוג וגם לילדיהם.
5. שליטה: קצב התקדמות הליך הגישור מצוי בשליטה מלאה של הצדדים.
6. הצרכים האמיתיים: כחלק ממטרותיו של ההליך, הוא מתמקד במציאת פתרון אמיתי לסכסוך.
7. יעיל: ההליך מהיר ומלווה בחיסכון ניכר בהוצאות.
8. פיתרון יצירתי: ההליך מאפשר להגיע לפתרון יצירתי שייתן מענה הולם לצרכים.
9. פיתרון יציב: ההסכם שייחתם במסגרת ההליך יענה על כל צרכי הצדדים, ומשמעותו היא: יציבות. ההסכם ייחתם על דרך ההסכמה ולא על דרך המלחמה.
10. הילדים מעל לכל: יתרונות בגישור – בערוץ הידברות ההליך נעים ובריא, והוא זה שימנע רצון של אחד הצדדים לצבירת יתרון דרך הילדים.