חשיבות הסכם ממון

חוק יחסי ממון קובע כי רכוש שהביא צד לפני הנישואין לא יחולק בין הצדדים. הסכם ממון הוא הסכם, שמוציא, בין היתר, כסף ורכוש שהביא צד מלפני הנישואין מהשיתוף בין בני זוג. אם כך הם פני הדברים, ויש סעיף מוגדר בחוק שרכוש שהביא צד לפני נישואין, מדוע צריך הסכם ממון?

לרבים יש קושי להביא בפני בן/ת זוגם הסכם לחתימה. לעיתים הסכם מסוג זה מרחיק את הצדדים האחד מהשני ולעיתים הוא דווקא זה שמסיר את הערפל מעל ראשם ומבהיר מה לא מחלקים ומה כן. לא שזה פותר את כל המחלוקות הרכושיות בין הצדדים, אך לפחות יש בהירות לגבי מצב הדברים. הלכה פסוקה היא, כי בהרבה מקרים גם רכוש שהובא על ידי מי מהצדדים מלפני הנישואין יחולק בעת גירושין. כיצד ייתכן הדבר? צד קונה דירה שנתיים לפני הנישואין. הוא שם על הדירה הון עצמי של כ – 50,000$, לוקח משכנתא של 110,000$ ורושם את הדירה אך על שמו. שנתיים לאחר מכן הוא מתחתן, והוא ובת זוגו מתחילים לשאת בעול המשכנתא יחד. זה תורם יותר בעבודה מחוץ לבית, וזו תורמת יותר בעבודת משק הבית. נולדים להם 3 ילדים, ונישואיהם מחזיקים 32 שנים. הדירה שנקנתה בסכום של 160,000$ כבר שווה 900,000$, המשכנתא שולמה במלואה, הוא שופץ מספר פעמים במשך השנים, התפתחה משפחה עם 3 ילדים מקסימים, אך הדירה נשארה רשומה על שם אותו צד שקנה אותה מלפני הנישואין. יודגש – כי מדובר בדירת מגוריהם כבר 32 שנים.  בית המשפט לענייני משפחה המחויב לצדק, לשוויון, הן בנכסים מוחשיים והן בנכסים הבלתי מוחשיים, יעשה צדק על דרך של חלוקה הוגנת של הנכס, שהינו כבר נכס, ככל הנראה, משותף, חרף רישומו. ככל הנראה, הנכס משותף בגלל ההשקעה בו, השיפוץ שבוצע בו, השבחתו, אורך הנישואין, חלוקת העבודות (בבית ומחוצה לו) ועוד.

אם כך ניתן לראות כי החוק לא צופה את כל המקרים האפשריים ואת פני העתיד של צד אשר מביא עימו נכס מלפני נישואין שהינו נכס עם התחייבויות, נכס מגורים ועוד. במקרה שבו, היה אותו הצד, שהנכס נקנה ונרשם על שמו, עושה הסכם ממון, היה מצבו מבחינה משפטית טוב הרבה יותר. הסכמי ממון ראוי שיאושרו בין כותלי הערכאות המשפטיות, כך שגם הבנתם של הצדדים שחתמו עליו לא תהא מוטלת בספק, ולא תתעורר שוב בעתיד… חשוב שהסכם ממון יצפה פני עתיד. זהו אחד הכללים החשובים ביותר, שכן הסכם ממון אינו משחק, או עוד חוזה.., זהו חוזה חשוב, שמטרתו להוציא מהשיתוף רכוש מסוים. חשוב שחוזה זה יצפה פני עתיד, במקרה של צבירת רכוש משותף, חובות, התחייבויות, משכנתאות, הקניית זכויות עם חלוף השנים (במקרה של חברות מורכבות ואחוזי מניות). יהיה קשה מאוד לפתוח הסכם ממון שהינו צופה פני עתיד ולוקח בחשבון פרמטרים שונים, ובעיות שיכולות להתעורר. הסכם ממון אינו גורם לפרידה בין בני זוג, אלא, ככל הנראה, דווקא הגורם לשימור הזוגיות. רכוש שרשום על שם מי מהצדדים, ללא ידיעה מוחלטת של שני הצדדים בדבר הבעלות בו, הוא גורם לוויכוחים, ולעיתים אף לגירושין…

ראוי לזכור – אין כי דבר מפחיד כמו חוסר הוודאות. ברגע שלצדדים תהא וודאות כוללת, סיכוי גבוה יותר שמוסד הנישואין יישמר.