חלוקת רכוש במסגרת גירושין

במרכזו של נושא חלוקת הרכוש בתביעת גירושין כיום, עומדת הקביעה של "חוק יחסי הממון" – על פיה כל מה שצברו בני הזוג בחיי הנישואין שלהם, מתחלק ביניהם שווה בשווה, גם אם האישה בילתה את חייה בקריירה של גידול ילדים ודאגה למסגרת הבית. במקרי זה של חוק יחסי הממון – מתייחסים אך ורק לנכסים ולרכוש של בני הזוג מיום נישואיהם. הקביעה החוקתית בעניין זה נקבעה כלשונה בשנת 1974.

בשנים שלפני קביעה זו נהגו בגישה מעט שונה בנושא חלוקת הרכוש והיא נקראה "הלכת שיתוף". על פי גישת החוק, נטען כי זוג אשר ניהל אורך חיים תקין ויכול להוכיח כי כל אחד מהם השיג את הנכסים או הרכוש לטובת המטרה המשותפת של חיים משותפים, לרבות אישה אשר השקיעה את חייה במסגרת הביתית – יחלקו את רכושם שווה בשווה. במקרה של הלכת השיתוף, נכללים גם נכסים שנרכשו ע"י בני הזוג לפני נישואיהם, גם אם פרטיים ונכללים בחוק זה אף ירושות, מוניטין אשר נרכש במשך השנים, זכויות סוציאליות ועוד.

בעצם ניתן לאמר, כי הפסיקה החדשה בנושא חלוקת הרכוש, נוצרה כדי לשמור על הצדק והשוויון והרעיון הוא מעין הסתכלות בראש פתוח על המושג "רכוש" מהיבטים שונים ולאו דווקא מההיבט החומרי, כספי. כך גם ההתייחסות לנושא חלוקת הנכסים בין בני הזוג, אשר מכילים בתוכם את נושא המוניטין, שהוא חלק בלתי נפרד מהנכסים העסקיים ברכוש הזוגי/המשפחתי. לעניין איזון המשאבים, ניתן לציין 3 מקרים חריגים, אשר בעטיים לא יחול איזון המשאבים אוטומטית. מעבר לחריגים אילו, יש לקחת בחשבון שביהמ"ש אינו משולל שיקול דעת ובכל כלל יש גם יוצאים מן הכלל. להלן הנושאים הנחשבים כחריגים בהסדר איזון המשאבים:

  • הסכם בין בני הזוג, אשר קובע כי נכסים כאלה או אחרים, לא יאוזנו ביניהם, במקרה של גירושין.
  • פיצויים או גמלה כלשהי, המשולמים לאחד מבני הזוג ע"י המוסד לביטוח לאומי, עקב נזק גופני כלשהו או אף מוות – יוותרו בידיו של הצד הזכאי ולא יחולקו.
  • נכסים בבעלות אחד הצדדים, אשר שייכים לו מלפני הנישואין או נכסים שקיבל בירושה או כמתנה במהלך תקופת הנישואין – לא יחולקו בין הצדדים ויותרו בידיו של הצד שקיבל אותם.

לא רק בנכסים ובמשאבים מבוצעת חלוקה שווה, הפסיקה בנושא זה מתייחסת גם לשותפות בחובות וקובעת כי שחובות שנוצרו לטובת המשפחה, נחשבים גם הם כחלק מהשותפות ולכן גם הם נכללים בסה"כ אומדן הנכסים. יש לציין כי הנכסים הכלולים בחלוקה מצורפים כולם להערכה משותפת ואותה מחלקים בין בני הזוג.