הסכם חיים משותפים

צדדים שאין בכוונתם להינשא (לדוגמא ידועים בציבור), יכולים לערך הסכם לחיים משותפים שיכלול את כל ההתייחסויות הרכושיות שלהם. הסכם מזוג זה, מסדיר את היחסים הרכושיים עם תחילתם, הסדרת היחסים הכלכליים לגבי נכסים שייצברו במהלך החיים המשותפים וגם את היחסים הרכושיים בפרידה.

הסכם זה יכול לכלול גם את ענייני משמורת הילדים, מזונות, ועוד. לעומת הסכם בין בני זוג נשואים, הסכם זה לא מחייב אישור ערכאות משפטיות.