תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

זמן הוא גורם מכריע בהליכים משפטיים, ובמיוחד כאשר מדובר בהתנגדות לצו קיום צוואה. חוק הירושה קובע טווח זמן קצר יחסית להגשת התנגדות, ולעיתים יורשים נתקלים בקשיים המונעים מהם לעמוד במועד זה. במקרים כאלה, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה. 

 

מהו המועד הסופי להגשת התנגדות לצוואה?

המועד האחרון להגשת התנגדות לצו קיום צוואה הוא ברוב המקרים, 14 ימים מיום פרסום הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה. אולם חשוב לציין כי הלכה למעשה, ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בכל זמן לפני מתן הצו, גם לאחר 14 ימים. זאת בכפוף לכך שהצו לקיום הצוואה עדיין לא ניתן. בכל מקרה, רצוי להגיש את ההתנגדות בהקדם האפשרי, כיוון שהיא עשויה להשפיע על חלוקת הירושה.

 

הארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה: מתי זה אפשרי?

יורש המגלה שאיחר את המועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה עשוי לחוש אבוד וחסר אונים. האם פירושו שנגזר עליו להסכים לחלוקת הירושה כפי שהיא, גם אם אינה נראית לו צודקת? הבשורה המעודדת היא שאיחור בהגשת התנגדות לצו קיום צוואה אינו בהכרח "גזר דין סופי". במקרים מסוימים ניתן לבקש הארכת מועד מהרשם לענייני ירושה.

זאת על בסיס חוק הירושה, שקובע את המועדים להגשת התנגדות לצו קיום צוואה, אך מעניק לרשם לענייני ירושה סמכות להאריך מועדים אלה במקרים מסוימים. לכן גם אם איחרתם את המועד להגשת התנגדות לצוואה – אל תתייאשו! כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, ניתן לבקש מהרשם לענייני ירושה להאריך את המועד להגשת התנגדות.

 

כיצד מגישים בקשה להארכת מועד בצורה נכונה?

ככלל, רצוי להתייעץ עם עורך דין ירושות וצוואות לקראת הגשת בקשה מסוג זה, על מנת להגדיל את הסיכויים לאישורה. בכל מקרה, הבקשה צריכה להיות מנומקת ולכלול את הנימוקים בגינם לא הוגשה ההתנגדות במועד, לצד ראיות התומכות בנימוקים להארכת המועד, כגון מסמכים רפואיים המעידים על מחלה קשה מצד המתנגד או בן משפחתו, או אישורים המעידים על נסיבות אישיות אחרות שהביאו לאיחור בהגשה.

יתרה מכך, רצוי להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי לאחר גילוי האיחור ולהיות מוכנים לאפשרות שהרשם יקיים דיון לפני קבלת החלטה בבקשתכם. ניתן לעשות זאת גם באופן מקוון דרך אתר הרשם באינטרנט.

 

עילות להארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה

חוק הירושה מאפשר לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה. להלן מספר עילות נפוצות התומכות בכך:

  • איתור עורך דין: צורך בזמן נוסף לאיתור עורך דין בתחום הירושות שיטפל בהתנגדות.
  • קושי באיסוף ראיות: צורך בזמן נוסף לגיבוש ראיות התומכות בטענות ההתנגדות, כגון חוות דעת רפואיות, מסמכים רלוונטיים או עדויות.
  • נסיבות אישיות: נסיבות כמו מחלה קשה, מוות במשפחה או שירות צבאי ממושך עשויות להוות עילה להארכת מועד.
  • איחור בגילוי הבקשה למתן צו קיום צוואה: במקרים בהם כתב הבקשה הובא לידיעת המתנגד זמן רב לאחר פרסומו.

 

לסיכום, הארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה אפשרית במקרים מסוימים, אך חשוב להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בהקדם האפשרי.

 

מדוע חשוב להקפיד על נימוק ענייני ותמציתי בבקשה להארכת המועד?

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה, צריכה להיות קצרה ותמציתית, אך בו זמנית מנומקת היטב. יש להסביר את הסיבות לאיחור בהגשת ההתנגדות, בצירוף ראיות תומכות, כגון אישורים רפואיים, התכתבויות או עדויות רלוונטיות. יש גם להדגיש את הפגיעה הצפויה לכם במקרה של אי אישור בקשת ההארכה, תוך הסבר מדוע אי קבלת הארכת מועד תפגע משמעותית בזכויותיכם.

לבסוף, חשוב להשתמש בשפה ברורה ומקצועית, ולוודא שהבקשה מנוסחת בצורה נכונה וקלה להבנה, שכן הדבר יגדיל משמעותית את סיכויי קבלת הבקשה.

 

האם בכל מקרה של איחור ניתן לבקש הארכה?

התשובה היא לא. על מנת לקבל הארכת מועד, על המתנגד להציג נימוקים משכנעים המצדיקים את האיחור כמו אלו שהוצגו לעיל. להלן סוגי נימוקים נוספים שעשויים להצדיק את הבקשה להארכת מועד:

 

התנהגות לא הוגנת

במקרים בהם יורש אחר פעל בחוסר תום לב והסתיר מידע מהמתנגד, ייתכן שהרשם יאריך את המועד.

 

אי ידיעה על הצוואה

בנסיבות כאמור לעיל, ייתכן שהמתנגד לא ידע על קיומה של הצוואה כלל, עד לאחר חלוף המועד להגשת התנגדות.

 

טעויות טכניות

טעויות טכניות בהליך הגשת ההתנגדות, כמו אי תשלום אגרה או אי צירוף מסמכים נדרשים, עשויות להוות עילה להארכת מועד. הרשם לענייני ירושה ייבחן את נסיבות המקרה וישקול את הנימוקים שהובאו בבקשה על מנת להחליט אם אכן יש מקום לאשרה או שלא.

 

מדוע אסור להתמהמה בהגשת התנגדות לצוואה?

חוק הירושה אמנם מאפשר הגשת התנגדות לצו קיום צוואה גם בחלוף 14 ימים, כל עוד לא ניתן צו קיום, אך מומלץ להימנע מכך משתי סיבות עיקריות:

  1. סכנה לקבלת צו קיום צוואה בלתי הפיך: המתנה עלולה להוביל למתן צו קיום צוואה ללא ידיעתכם. הרשם לענייני ירושה רשאי לתת צו קיום בכל עת לאחר חלוף המועד להגשת התנגדות, בלי שתקבלו התראה. צו קיום צוואה פותח פתח לשינוי בלתי הפיך במצב הירושה. לאחר מתן צו, תצטרכו להגיש תביעה נפרדת לביטול צו הקיום, הליך מורכב יותר עם סיכויי הצלחה נמוכים. משום שהשתהות עלולה לפגוע ביכולת הצד השני להגן על עמדתו עקב חלוף הזמן, הדבר עשוי להוביל לפסילת התנגדותכם על הסף.
  2. סיכון לפסילת ההתנגדות על הסף: הרשם עשוי לפסול התנגדות שהוגשה באיחור, גם אם לא ניתן צו קיום. השתהות לא מוצדקת תזיק לטיעוניכם ותקשה על ניהול ההליך. פסילת ההתנגדות על הסף תמנע מכם את האפשרות להגן על זכויותיכם בירושה.

 

בקצרה, הגשת התנגדות לצוואה צריכה להתבצע בהקדם האפשרי לאחר קבלת הודעה על צו קיום צוואה. התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה תעזור לכם להבין את זכויותיכם ולהגיש את ההתנגדות בצורה נכונה ויעילה.

 

לסיכום

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה היא כלי משפטי חשוב המאפשר ליורשים להגן על זכויותיהם במקרים בהם לא יכלו להגיש את ההתנגדות במועד המקורי. מומלץ להתייעץ עם עו"ד דיני משפחה לפני הגשת בקשה להארכת מועד, ולוודא שהבקשה מנוסחת בצורה נכונה ומקצועית. זכרו: הגשת בקשה מנומקת היטב תגדיל את סיכוייכם לקבל אישור להארכת מועד ולהגן על זכויותיכם בירושה. מכאן חשיבותו הרבה של הליווי המשפטי המקצועי בתהליך.

 

שאלות ותשובות בנושא בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

ניתן להגיש בקשה להארכת מועד כל עוד לא ניתן צו קיום לצוואה ואף להגיש את ההתנגדות עצמה לאחר חלוף המועד המקורי.

4 הסיבות הנפוצות לאיחורים בהגשת התנגדות לצוואה הן אלו:

 

1. אי ידיעה על הצוואה: ייתכן שהיורש לא ידע על קיומה של צוואה כלל, עד לאחר חלוף המועד להגשת התנגדות.

 

2. קשיים באיתור עורך דין: ייתכן שהיורש התקשה למצוא עורך דין בזמן סביר.

 

3. נסיבות רפואיות: ייתכן שהיורש היה חולה או מאושפז ולא היה מסוגל להגיש את ההתנגדות בזמן.

 

4. סיבות בירוקרטיות: ייתכן שהיורש נתקל בקשיים בהשגת מסמכים הדרושים להגשת ההתנגדות.

ניתן להציג ראיות התומכות בטענות לאיחור, כגון:

  • אישורים רפואיים: אם היורש היה חולה או מאושפז.
  • התכתבויות: עם עורכי דין, רשויות או גורמים אחרים.
  • עדויות: של עדים שיכולים להעיד על נסיבות האיחור.

דחיית בקשה להארכת מועד עלולה להוביל לכך שהיורש לא יוכל להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, דבר שעלול לפגוע משמעותית בזכויותיו. במקרים כאלה, ייתכן שהיורש יצטרך לפנות להליכים משפטיים אחרים, מורכבים ויקרים יותר, כדי לנסות לבטל את צו קיום הצוואה.

 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

 

עוד באותו נושא:

עריכת צוואה

עריכת צוואה בשלבים מסוימים בחיים, חושב אדם, על אחרית ימיו. מסיבות שונות ומגוונות אי הותרת צוואה עלולה לגרום לסכסוכי יורשים. הותרת צוואה מבטיחה שרצונו של המוריש

קרא עוד...
הפקדת צוואה

תקנות הירושה מבהירות את נושא הפקדת צוואה, כך לדוגמא – תקנה 6 לתקנות, מסדירה את עניין הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני הירושה. מי שמבקש להפקיד

קרא עוד...
עורך דין התנגדות לצוואה

לאחר מותו של אדם קרוב, ייתכן שתתעורר מחלוקת בנוגע לצוואתו. במקרים אלה, ייתכן שתצטרכו לשקול הגשת התנגדות לצוואה. הליך זה מורכב ודורש ידע משפטי נרחב,

קרא עוד...
תצהיר התנגדות לצוואה

מותו של אדם קרוב הוא אירוע קשה ומטלטל. לצד הצער והאבל, נאלצים בני המשפחה להתמודד גם עם עניינים משפטיים ובירוקרטיים, ביניהם קיום צוואה. בחלק מהמקרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>