תפריט

לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

בע"מ 919/15 – תקדים מזונות במשמורת משותפת

עורך דין ערן עזרא

עודכן לאחרונה בתאריך 01/18/2024

במשך שנים רבות שררה אי-הוגנות בחלוקת נטל המזונות בין הורים גרושים במשמורת משותפת. אולם ביולי 2017 נוצרה הלכת בע"מ 919/15 – תקדים מזונות במשמורת משותפת, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון. פסיקה זו קבעה כי יש לחלק את נטל מזונות הילדים באופן שוויוני יותר בין ההורים, בהתאם להכנסות הצדדים וזמני השהייה של הילדים אצל כל אחד מהם.

 

כיצד הפסיקה התקדימית בע"מ 919/15 שינתה את ההלכה הפסוקה בתביעות מזונות ילדים במשמורת משותפת?

פסק דין תקדימי בנושא מזונות ילדים במשמורת משותפת ניתן ביולי 2017 על ידי בית המשפט העליון בהרכב של שבעה שופטים (בע"מ 919/15). התיק החל בערכאה נמוכה יותר (תמ"ש 16785-09-12) ועסק במקרה שבו היתה מחלוקת לגבי תשלום מזונות לילדים במצב של משמורת משותפת ורמת הכנסה דומה בין האב לאם. בית משפט קמא פסק, לאחריו המחוזי, ובהמשך הגיע הערעור לבית המשפט העליון, שם נקבע תקדים חדש לפיו בנסיבות מסויימות אב אינו חייב בתשלום מזונות בנסיבות אלה.

המבחנים העיקריים שנבחנים הם:

  • גילאי הילדים
  • זמני שהות של כל הורה עם הקטינים
  • המצב הכלכלי של כל הורה
  • הכנסותיו של כל הורה

 

מה היו פני הדברים טרום תקדים המזונות בתיק בע"מ 919/15?

עד יולי 2017, כאשר בני זוג התגרשו, האב שילם דמי מזונות לאם עבור הילדים, ללא קשר להסדר המשמורת שנקבע וללא קשר לגיל הילדים. כאשר ניתנה משמורת מלאה לאם, הדבר היה הגיוני שכן האם המשמורנית משלמת את מרבית הוצאות הילדים השוהים איתה רוב הזמן. אולם גם כאשר המשמורת חולקה באופן שווה בין ההורים, האב עדיין היה מחויב לשלם (ללא קשר לגיל הקטינים)  מלוא סכום המזונות, כאילו הייתה מדובר במשמורת יחידנית של האם.

המצב הזה התקיים גם במקרים שבהם האם השתכרה שכר דומה או אף גבוה מהאב, מה שהוביל כמובן לתוצאות אבסורדיות. מלבד הפגיעה בעיקרון השוויון, רבים מהאבות הגרושים הגיעו למצב של מצוקה כלכלית בשל תשלומי המזונות.

כדי להבין עד כמה המצב לפני פסק הדין בע"מ 919-15 היה בלתי הוגן, ניתן לקחת דוגמה של אב עם שני ילדים בגילאי 6 עד 15 במשמורת משותפת. לעיתים משכורות הצדדים היו דומות ועדיין האב היה משלם לאם דמי מזונות וכך נוצר מצב – של אב ללא יכולת קיום למחייתו והאם עם משכורת + דמי מזונות. קרי – מצבה של האם היה טוב מאוד (משכורת +מזונות) לעומת האב שנותר ללא יכולת מחייה וזאת למרות שהילדים מבלים מחצית מהזמן אצל כל הורה.

אולם כאמור, ביולי 2017 המצב השתנה לחלוטין כאשר בית המשפט העליון קבע הלכה חדשה לעניין חלוקת נטל תשלומי המזונות לילדים בין ההורים.

בפסיקה בתיק בע"מ 919/15, בית המשפט קבע כלל חדש לפיו החל מגיל 6, במקרה של משמורת משותפת, יישאו שני ההורים במשותף בחובת המזונות, בהתאם לחלוקת זמני השהות עם הילדים ביניהם, וביחס להכנסותיהם היחסיות.

 

באיזה אופן תורמת הלכת 919/15 לקידום חלוקה שוויונית יותר בנטל בין הורים גרושים?

כפי שהוזכר קודם, במשך שנים רבות, אבות גרושים בישראל, מצאו עצמם נושאים לבדם בנטל התשלום של מזונות הילדים, למרות שהרוויחו סכום דומה או אף נמוך מזה של האם, ועל אף שהילדים שהו אצלם מחצית הזמן.

אולם במסגרת פסיקת בע"מ 919/15, קבע בית המשפט העליון הלכה חדשה ותקדימית בנוגע לחלוקת נטל המזונות בין הורים לילד מעל גיל 6 במצב של גירושין. נקבע כי ההורים יחלקו באופן שווה יותר בנטל תשלום המזונות, בהתאם לזמני השהות של כל הורה עם הילד וכן בהתחשב ברמת ההכנסה היחסית של הצדדים. משמעות הדבר היא שהחל ממועד זה, לרמת ההכנסה של האם יש חשיבות רבה בקביעת חלוקת המזונות, בניגוד למצב הקודם.

פסק הדין התקדימי הזה, מעבר להיותו מהפכני, גם עושה צדק רב – הן עם האבות והן עם אמהות החותרות לשוויון. הודות לו, גם הילדים יוכלו כעת לגדול בשני בתים יציבים יותר מבחינה כלכלית.

 

לאילו מקרים רלוונטי תקדים המזונות במשמורת משותפת?

הלכת בית המשפט העליון תקפה החל מגיל 6 של הילד, והיא פועלת באופן יחסי לעניין זמני השהות ולעניין יחס הכנסות ההורים. הודות לפסיקה זו, כיום בתי המשפט מחשבים את משך זמני השהות של כל הורה עם ילדיו באחוזים, ולכן חישוב המזונות מדויק והוגן יותר. המטרה היא למעשה, שכל הורה יישא בהוצאות גידול הילדים, בהתאם לזמן השהייה בפועל של הילדים אצלו.

 

כאשר מגישים כתבי טענות בעניין מזונות קטינים יש חשיבות רבה לשים לב לדגשים הבאים:

  • להדגיש ולפרט באחוזים – את יחס זמני השהות של כל הורה.

לדוגמא 50%-50%, או לחילופין – 60%-40%, וכך הלאה.

  • לפרט את הכנסותיו של כל צד – ברוטו ונטו, תוך כדי ממוצע ההכנסה של כל הורה ל – 12 החודשים שקדמו לתביעה.
  • לפרט את ההוצאות הקבועות של כל הורה ואת צרכיו – לדוגמא – חוזה שכירות, משכנתא וכיוצ"ב.
  • צרכים מיוחדים שיש לכל הורה.
  • לפרט את הכנסתו הפנויה של כל צד.
  • לפרט את הנסיבות של כל מקרה לנסיבותיו.

 

← מתבצעת נוסחת המזונות על בסיס כלל הנתונים

 

האם בעקבות ההלכה החדשה ניתן להפחית מזונות שנקבעו בעבר?

רבים שואלים האם בעקבות ההלכה החדשה ניתן להפחית מזונות ילדים שנקבעו בעבר, אך בית המשפט העליון לא התייחס לכך במפורש. מאז התפתחו חילוקי דעות בין שופטים בשאלה האם די בהלכה החדשה כדי להצדיק הפחתה או שנדרש שינוי נסיבות מהותי. עם זאת, היו מקרים בהם אושרה הפחתת מזונות בשל המצב המשפטי החדש, ולכן מומלץ להתייעץ עם עו"ד דיני משפחה מנוסה שיבחן את המקרה לגופו.

 

כיצד משפיעה הפסיקה בתיק זה על מצבם הכלכלי של אבות גרושים בארץ?

עד לאחרונה, כאשר זוג התגרש ונקבעה משמורת משותפת עם חלוקת זמנים שווה עם הילדים, המציאות הייתה שהגבר משלם לאישה דמי מזונות עבור הילדים. גם במקרים שבהם האם הרוויחה שכר דומה או גבוה יותר, החובה לשלם מזונות חלה על האב בלבד, ולעיתים בית המשפט הפחית רק במעט את הסכום.

בנוסף למזונות, האב חויב גם בתשלום דמי מדור והוצאות שוטפות עבור הילדים. כך נוצר מצב לא שוויוני שבו האב, שהילדים חיים אצלו חצי מהזמן, נאלץ למרות הכל, לשאת בהוצאות כבדות תוך כלכלת הוצאות המחייה האישיות שלו ושל הילדים, מהמעט שנותר לו.

פסק הדין בע"מ 919/15 שינה באופן משמעותי את המצב עבור אבות גרושים בישראל, שכעת אינם הנושאים הבלעדיים בנטל המזונות כפי שהיה נהוג עד יולי 2017. כעת יש חשיבות רבה יותר להכנסת האם ולהסדר המשמורת בקביעת המזונות.

 

לסיכום

במהלך השנים נוצר מצב בלתי הוגן שבו אבות גרושים נאלצו לשאת בעיקר נטל תשלום מזונות הילדים, גם במצב של משמורת משותפת, ללא קשר להכנסות היחסיות שלהם לעומת האם. אולם ביולי 2017 חל שינוי משמעותי בנושא, כאשר בית המשפט העליון קבע בפסק דין תקדימי כי במשמורת משותפת כאשר הילדים מעל גיל 6 שנים יחולק נטל המזונות באופן שוויוני יותר בין ההורים. משמעות הדבר היא הקלה משמעותית על הנטל הכלכלי שנשאו האבות עד כה, וצעד חשוב לעבר חלוקה הוגנת ושוויונית יותר של נטל גידול הילדים לאחר גירושין.

בכך, פסק הדין של בית המשפט העליון מבשר על תחילתו של עידן חדש וגישה שוויונית יותר. כעת, הורים במשמורת משותפת מחויבים שניהם בהשתתפות במזונות הילדים לפי יכולתם הכלכלית. באשר להוצאות המדור – אלו מתחלקות באופן שווה בין ההורים, וההוצאות השוטפות מקוזזות מתשלומי המזונות, בשיעור שקובע בית המשפט כתלות בנסיבות.

למידע נוסף בנושא זה מומלץ להתייעץ פרטנית עם עורך דין לענייני משפחה.

 

שאלות ותשובות בנושא בע"מ 919/15 – תקדים מזונות במשמורת משותפת

בית המשפט העליון קבע שהחל מגיל 6, במקרה של משמורת משותפת, שני ההורים ישאו במשותף בתשלומי המזונות לילדים, לפי חלוקת זמני השהייה של כל הורה עם הילדים ובכפוף ליחס הכנסותיהם של ההורים.

בית המשפט העליון לא קבע מפורשות האם ניתן להחיל את פסק הדין על תיקים קודמים. נוצרו חילוקי דעות בין שופטים בשאלה זו, אך היו מקרים שבהם אושרה בכל זאת הפחתת מזונות בגלל השינוי במצב המשפטי.

כעת בית המשפט יבחן את גובה המזונות על פי רמת זמני השהות של האב עם הילדים, הכנסות שני ההורים ויכולתם הכלכלית, כשהמטרה היא לוודא שכל הורה נושא בנטל בהתאם לזמן השהייה בפועל של הילדים אצלו.

ניתן לומר שפסק הדין מבשר התחלה של עידן חדש ושוויוני יותר בין המגדרים בסוגיית המזונות.
יש בכך צדק רב הן כלפי האבות והן כלפי האימהות, וגם הילדים ירוויחו מכך ששני הבתים יהיו יציבים יותר מבחינה כלכלית.

 

 

בע"מ 919/15 – תקדים מזונות במשמורת משותפת

בע"מ 919/15 – תקדים מזונות במשמורת משותפת

עוד באותו נושא:

כתב הגנה בתביעת משמורת 

חשוב לדעת, שתביעות בענייני קטינים יכולות להתחלק למספר מישורים וביניהם, תביעה להחזקת קטין, תביעה למשמורת קטין ותביעה לאחריות הורית משותפת.  הגשת תביעת משמורת ילדים על

קרא עוד...
עשה ואל תעשה

אל תעשה! אל לכם לשכוח שאתם הורים – אתם המשענת של הקטינים ולא הם המשענת שלכם. אל תנסו להשחיר את פני הצד השני בפני הילדים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>