בן מורד

"בן מורד" זה מצב שבו הילד מסרב לשמור על קשר עם ההורה שחייב במזונותיו, הילד מתנהג אל הורהו בצורה מחפירה, הוא ממרה את פיו, ולא מקיים את הסדרי הראייה.
ההכרזה כ"בן מורד" לא פשוטה. ההכרזה תיעשה אך במקרים יוצאי דופן, ולרוב, תיעשה ההכרזה לאחר בדיקת אנשי מקצוע, כגון: פקידות סעד, פסיכולוגים וכדומה.
ההכרזה של "בן מורד", מאפשרת להורה לבקש מבימ"ש את הפחתת המזונות או לחלופין את ביטולם.
הסוגיות של ניכור הורי וסרבנות של ילד להורהו, מסווגות בכמה קטגוריות: תסמונת של התנכרות להורה מדרגה חמורה, מדרגה מתונה ומדרגה קלה.
בתי משפט מקבלים את ההמלצות מגורמים מקצועיים שמומחים בתחום לגבי סוגיית הניכור ההורי. כאשר ילד מסרב לפגוש את הורהו, ויש להורה חלק רב בכך, כגון: ההורה לא מתעניין בלימודיו של הילד, לא מתעניין במצבו, אינו מתקשר לאחל "מזל טוב", ומתעלם כליל מקיומו (גם אם מכורח הנסיבות), בימ"ש ישקול את כל הנסיבות, ואך אז יקבע האם יופחתו סכומי המזונות או שיבוטלו כליל.
הפחתה של מזונות באופן משמעותי / ביטול סכום המזונות, מהווים סנקציה חמורה ואמצעי קיצוני שבימ"ש לא נוקט בו, אלא אך במקרה של מרדנות חמורה בעלת ביטויים גסים.
הסוגיה של "הבן מורד" דינאמית והיא נתונה לשינויים בכל עת מרגע שבו ה"בן" משנה את התנהגותו לטובה.