תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

איזון אופציות לפי מועד הקרע

אופציות הן נכס פיננסי בעל פוטנציאל רווח גדול, אך גם בעל סיכון גבוה. בהליכי גירושין, אופציות נחשבות לנכס בר איזון, כלומר הן נכללות בחלוקת הרכוש בין בני הזוג. גישה מקובלת לחלוקת אופציות בגירושין היא איזון אופציות לפי מועד הקרע. יש המכנים את מועד הקרע כ"מועד האיזון" ולכן כך או כך מועד האיזון בגירושין כמוהו כ"מועד הקרע". כלומר שווי האופציות נכון למועד הקרע בין בני הזוג, הוא הבסיס לחלוקתן ביניהם בגירושין. עם זאת, אין מדובר בנושא פשוט להבנה או לביצוע, כפי שנמחיש במאמר זה.

 

מה זה אופציות?

אופציות הן ניירות ערך המקנים לבעלים שלהן את הזכות לרכוש מניות של חברה מסוימת במחיר קבוע מראש, בתוך תקופת זמן מוגדרת. אופציות הן דרך נפוצה לתגמול עובדים, במיוחד בתחומי ההיי טק והתקשורת במדינת ישראל.

 

מה פשר המושג "איזון אופציות בגירושין"?

איזון אופציות בגירושין הוא תהליך של חלוקת אופציות בין בני זוג במסגרת הליך הגירושין שלהם. תהליך זה נשען על עיקרון איזון המשאבים אשר מוגדר במסגרת חוק יחסי ממון בין בני זוג משנת 73. בהסדר איזון משאבים, בני הזוג המתגרשים נדרשים לחלק את כל הרכוש שנצבר ביניהם בתקופת הנישואין, באופן שוויוני. כחלק מהרכוש המיועד לחלוקה – נכללות גם מניות וגם אופציות. אולם מאחר ולאופציות יש שווי דינמי שעלול להשתנות בנקל מעת לעת, התשובה לשאלה "מה נחשב כתקופת הנישואין?" דורשת מענה ברור. זאת על מנת שניתן יהיה להעריך במדויק את שווי האופציות כדי לחלקן באופן חוקי בגירושין. סוגיה זו מקבלת מענה משפטי במקרים רבים, באמצעות המושג "מועד הקרע".

 

מה פשר המושג "מועד הקרע" בהקשר להליכי גירושין בישראל?

בהקשר להליכי גירושין בישראל, "מועד הקרע" הוא המועד שבו בני הזוג נפרדו זה מזה באופן ממשי. מועד הקרע הוא נתון שניתן לקבוע אותו על סמך ראיות נסיבתיות והקביעה תבוצע על ידי הערכאה המשפטית כאשר ישנן מספר מבחנים שיכולים להוות אומדן לכך (והדבר ייבחן לכל מקרה ומקרה), ולהלן דוגמאות לכך:

  • ניתוק הקשר הזוגי בין בני הזוג, לרבות קשר יחסית אישות (שבינו לבינה), רגשי וחברתי.
  • הפרדה פיזית בין בני הזוג, לרבות מעבר של אחד מבני הזוג למקום מגורים נפרד.
  • מועד הגשת בקשה ליישוב סכסוך או תחילת הליכי גירושין, לפי העניין.

 

קביעת מועד הקרע (מועד האיזון) חשובה לצורך חלוקת הרכוש בין בני הזוג, שכן שווי הנכסים נכון למועד הקרע, הוא הבסיס לחלוקת רכוש מאוזנת בהסכם הגירושין.

 

מהו איזון אופציות לפי מועד הקרע?

איזון אופציות לפי מועד הקרע, הוא אחת הגישות לחלוקת זכויות באופציות למניות, בין בני זוג מתגרשים. גישת האיזון לפי מועד הקרע קובעת כי שווי האופציות בעת היווצרות הקרע בין בני הזוג, ישמש כבסיס לחלוקתן בין הצדדים כחלק מחלוקת הרכוש בגירושין. לדוגמה, אם שווי האופציות בעת מועד הקרע הוא 100,000 ש"ח, וככל שבני הזוג לצורך הדוגמא מתחלקים שווה בשווה בנכסים בהסדר איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון, אזי כל בן זוג יהיה זכאי ל- 50,000 ש"ח מתוך שווי האופציות. אם שווי האופציות מתבצע במועד אחר, אזי הערך משתנה.

 

באיזה אופן מועד הקרע משפיע על חלוקת הרכוש בין בני הזוג בגירושין?

מועד הקרע משפיע על חלוקת הרכוש בין בני הזוג בגירושין בשני מישורים עיקריים:

  1. קביעת שווי הרכוש: כאמור, שווי הרכוש נכון למועד הקרע הוא הבסיס לחלוקת רכוש שוויונית והוגנת בגירושין. יש חשיבות רבה לקביעת מועד קרע מפני שעל בסיסו ניתן לבצע את חלוקת כלל הרכוש. יש לזכור שיש מקרים בהם שווי הרכוש משתנה מעת לעת, ולכן קביעת מועד הקרע חשובה על מנת שהצדדים יוכלו לקבל הערכה למועד הספציפי שנקבע.
  2. קביעת שיעור הזכויות של כל בן זוג: ישנם מספר מקרים שבהם מועד הקרע יכול להשפיע באופן משמעותי על חלוקת הרכוש בין בני הזוג. לדוגמה, אם אחד מבני הזוג קיבל העלאה במשכורת לאחר מועד הקרע, ההעלאה לא תהיה רלוונטית לחלוקת הרכוש בין הצדדים בגירושין. כמו כן, אם אחד מבני הזוג רכש נכס חדש לאחר מועד הקרע, הנכס החדש לא יהיה חלק מהרכוש המשותף. כך גם במקרה של איזון אופציות לפי מועד הקרע. אם כי, מדובר מטבע הדברים, בנושא מורכב יותר במישור הפיננסי והקנייני. לצורך העניין, אם חברה העניקה אופציות לעובד כחלק מתוכנית לתמרוץ עובדים שנועדה לשמר את כוח העבודה בארגון, במידה והעובד יתגרש, יש מקום לבחון את הסכם ההעסקה שלו כדי לגלות האם האופציות הוענקו לו כתגמול תמורת עבודה בעתיד או תמורת עבודה בעבר, ומדוע? משום שהענקת האופציות לא אחת מתבצעת על פני פרק זמן ממושך. בתוך כך, יש לבחון אם קיימת חפיפה ממשית בין מועד מתן האופציות לעובד בפועל לבין התקופה שבין תחילת הנישואין למועד פקיעתם בפועל – היינו, מועד הקרע. כך ניתן יהיה לחלק את הזכויות באופציות בצורה מושכלת בגירושין.

 

לאור מורכבות העניין, מומלץ להתייעץ בנושא זה עם עורך דין לענייני גירושין כדי להבין מהן ההשלכות הפוטנציאליות של מועד הקרע על חלוקת האופציות שנצברו במהלך החיים המשותפים.

 

היתרונות באיזון אופציות לפי מועד הקרע

גישת איזון אופציות בגירושין לפי מועד הקרע, מציעה מספר יתרונות ובהם:

  1. פשטות ויעילות: שווי האופציות בעת מועד הקרע הוא נתון עובדתי אובייקטיבי, שניתן להוכיח באמצעות ראיות.
  2. הוגנות: גישה זו מבטיחה שכל בן זוג ייהנה מההטבה הכלכלית של האופציות שנצברו בתקופה בה חלק את חייו עם בן הזוג השני, אך מבלי "לנגוס" בזכויות שנצברו בידי הצד השני לאחר שכבר היו פרודים הלכה למעשה.
  3. הימנעות מסכסוכים: גישה זו מפחיתה את הסיכויים לסכסוכים משפטיים סביב שווי האופציות.

 

יתרונות אלו מאפשרים להגיע להסדר גירושין מוסכם במהירות וביעילות רבה יותר.

 

האם קיימים חריגים לגישת איזון האופציות על בסיס מועד הקרע?

במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי לסטות מהגישה של איזון משאבים – לרבות אופציות, לפי מועד הקרע, ולקבוע חלוקת נכסים בין בני הזוג בגירושין, שתתבצע בתצורה אחרת. והכל תלוי בכל מקרה ומקרה.

 

לסיכום

גישת איזון אופציות לפי מועד הקרע היא גישה יעילה לחלוקת אופציות בין בני זוג מתגרשים. עם זאת, חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין העובד עם אקטואר גירושין מוסמך, בכדי לקבל תמונת מצב ברורה וודאית בנוגע לזכויות שלכם ביחס לאופציות.

 

שאלות ותשובות בנושא איזון אופציות לפי מועד הקרע

אופציות הן ניירות ערך המקנים לבעלים שלהן את הזכות לרכוש מניות של חברה מסוימת במחיר קבוע מראש, בתוך תקופת זמן מוגדרת. 

איזון אופציות בגירושין הוא תהליך של חלוקת אופציות שוויונית בין בני זוג במסגרת הליך גירושין. 

ככלל, במקרה של איזון אופציות לפי מועד הקרע, כל בן זוג מקבל את חלקו באופציות, בהתאם לכמותן ושוויין במועד הקרע. 

ישנם מספר מקרים שבהם קביעת מועד הקרע יכולה להיות מאתגרת. לדוגמה, במקרה של פרידה הדרגתית, עשוי להיות קשה לקבוע מועד ספציפי שבו בני הזוג נפרדו זה מזה באופן ממשי. במקרים אלה, בית המשפט עשוי לקבוע מועד קרע על סמך ראיות נסיבתיות.

 

איזון אופציות לפי מועד הקרע

איזון אופציות לפי מועד הקרע

 

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>